Štúdia hovorí, že používanie mobilných telefónov zvyšuje krvný tlak

Štúdia vykonaná v Taliansku dospela k záveru, že používanie mobilných telefónov môže spôsobiť niekoľko chorôb pre ľudské zdravie. Medzi nimi vysoký krvný tlak, ktorý môže viesť k infarktu, mozgovej príhode a ochoreniu obličiek.

Výskum sa uskutočnil s 94 pacientmi s priemerným vekom 53 rokov, ktorí mali miernu hypertenziu. Lekári ich nechali v kancelárii sami, pripojení k automatickému snímača krvného tlaku. Títo vedci teda volali na svojich mobilných telefónoch najmenej trikrát a zistili, že zatiaľ čo pacient bol na telefóne, ich priemerný krvný tlak sa zvýšil.

„Podskupina pacientov, ktorí boli na používanie telefónu zvyknutí, bola mladšia, čo by mohlo ukázať, že mladšie osoby sú menej rušené telefonickými prienikmi,“ uviedol autor štúdie Dr. Giuseppe Crippa.

Profesor Andrew Allen z katedry fyziológie univerzity v Melbourne povedal, že neustále sa vyskytujú malé zmeny v našom krvnom tlaku. Vieme, že veľa denných aktivít môže spôsobiť vysoký krvný tlak? Môžu to byť príjemné aj nie príjemné činnosti?

ZEITGEIST : MOVING FORWARD 時代の精神 日本語字幕 CC版 (Marec 2021)


  • 1,230